นโยบายความเป็นส่วนตัว

xIWin ได้ให้การบริการด้านการด้านการค้นหาและวิเคราะห์ข้อมูลทางการตลาดทั้งภายในและต่างประเทศ ลูกค้าของทางบริษัทจะได้รับข้อมูลด้านการตลาดจากกลุ่มผู้บริโภคที่ยินดีเปิดเผยข้อมูลเพื่อการตลาดเท่านั้น
xIWin จะเก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับจำนวนประชากร และ ความต้องการพื้นฐานของชีวิตประจำวันของผู้บริโภค ซึ่งเป็นผู้ที่เข้ามาใช้บริการกับทางเว็บไซต์ ผู้ที่เข้ามาร่วมลุ้นสนุกเล่นเกมส์ชิงของรางวัล และ ผู้ที่เข้ามาร่วมตอบคำถามในตัวสินค้าและบริการที่ผู้บริโภคมีความสนใจโดยเฉพาะ และถ้าผู้บริโภคมีคำถามเกี่ยวกับตัวสินค้าหรือบริการต่างๆ หรือ ให้ความสนใจในตัวสินค้านั้นๆ ทางเราก็จะส่งต่อข้อมูลของทางผู้บริโภคให้แก่ลูกค้าซึ่งเป็นบริษัทที่ดูแลตัวสินค้าและบริการนั้นๆ ทั้งนี้ รวมไปถึงข้อมูลการติดต่อต่างๆที่ผู้บริโภคได้ยินยอมมอบไว้ให้กับทางเวบไซต์
xlWin ได้ตรวจสอบ และ ปฎิบัติตาม ตามกฎหมายของประเทศไทย ที่ว่าด้วย กฎหมายเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ และ กฎหมายที่ว่าด้วยความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์ ซึ่งทางเราก็ได้ตระหนักถึงการป้องกันข้อมูลของผู้บริโภคทุกท่าน โดย xlWin จะเก็บข้อมูลของผู้ที่เข้ามาใช้บริการกับทางเวบไซต์ และ ต้องเป็นผู้ที่ยินยอมให้ข้อมูลเท่านั้น โดยข้อมูลทั้งหมด ก็จะมาจากการทำแบบสอบถาม ข้อมูลส่วนตัวเบื้องต้นที่ทางผู้บริโภคได้ให้ไว้ เช่น ความชอบ การใช้ชีวิตประจำวัน ความต้องการพื้นฐานของการใช้ชีวิตประจำวัน การบริการที่สนใจ และ ความสนใจที่จะรับข้อมูลข่าวสารกับทางแบร์นสินค้าที่ต้องการ
xlWin อาจจะใช้ คุ้กกี้และการเก็บข้อมูลอื่นๆโดยทั้งนี้การเก็บข้อมูลจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อได้รับความยินยอมจากกลุ่มลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการจากทางเว็บไซต์ ข้อมูลทุกอย่างจะเก็บรวบรวมไว้ในฐานข้อมูลของลูกค้าแต่ละบุคคลจากการทำแบบสอบถาม ที่จะเก็บประวัติการใช้งานและความสนใจในขณะที่เข้ามาใช้บริการกับทางเว็บไซต์และเว็บไซต์ในเครือข่ายของเรา อย่างเช่น วันเวลาการใช้งาน และ โฆษณาต่างๆที่ลูกค้าได้ให้ความสนใจ และ ผู้ให้บริการเครือข่ายอินเตอร์เนต รวมถึงเบราว์เซอร์ที่ลูกค้าใช้ และ หากลูกค้าไม่ประสงค์ที่จะให้ข้อมูลต่างๆ ลูกค้าก็สามารถทำการปฎิเสธการเข้าถึงข้อมูลได้
xlWin ใช้การเก็บข้อมูลส่วนตัว รวมไปถึง:
  • ส่งข้อมูล เสนอโปรโมชั่นของสินค้าที่คุณสนใจ การบริการ โดยอาจจะส่งทาง อีเมล์ โทรศัพท์ ข้อความ หรือ การแจ้งเตือนที่หน้าเบราว์เซอร์
  • เพื่อให้แบรนด์สินค้าสามารถทำการสื่อสารโดยตรงเกี่ยวกับตัวสินค้าที่คุณต้องการ โดยทั้งนี้จะขึ้นอยู่กับการอนุญาติให้เข้าถึงข้อมูล
  • เพื่อจัดการฐานข้อมูลส่วนตัว การพัฒนาข้อมูลทางการค้า และ เก็บประวัติการใช้งาน
  • เพื่อให้ข้อมูลแก่บริษัทที่สามในการสามารถติดต่อกลุ่มลูกค้าที่มีความสนใจในตัวสินค้าและบริการสามารถติดต่อกลุ่มลูกค้าได้โดยตรงและมีประสิทธิภาพ โดยทางบริษัทที่สามจะใช้การค้นหาจากฐานข้อมูลเพื่อจับคู่กับความสนใจของกลุ่มลูกค้าและการตลาด
  • เพื่อการวิเคราะห์และรายงานทางการตลาด
  • เพื่อการพัฒนาการบริการ เว็บไซต์ และ การเสนอข้อมูล สำหรับผู้เข้ามาใช้บริการกับทางเวบไซต์
คุณอาจจะได้รับการแจ้งเตือนต่างๆจาก xlWin เมื่อสินค้าและบริการนั้นๆตรงกับความต้องการตามฐานข้อมูลที่คุณได้ใส่รายละเอียดเอาไว้ แต่ถ้าหากคุณต้องการยกเลิกข่าวสารจากทาง xlWin คุณสามารถติดต่อเราได้โดยตรงที่ [email protected] หรือ ถ้าต้องการยกเลิกการรับข่าวสารจากบริษัทที่สามนั้นก็สามารถทำได้โดยติดต่อทางบริษัทที่สามได้โดยตรงทุกกรณี
เราจะยึดหลักความถูกต้องและเคารพต่อสิทธิของกลุ่มลูกค้า และ ข้อมูลของลูกค้าจะถูกเก็บไว้อย่างปลอดภัยที่สุด คุณสามารถเข้าไปตรวจสอบข้อมูลของท่านได้โดยตรง และ ถ้าหากผิดพลาดหรือบกพร่องประการใดก็สามารถทำการแก้ไขหรือลบได้ทันที และทางเราก็จะแจ้งต่อไปยังกลุ่มบริษัทที่สามเพื่อทำการแก้ไขข้อมูลนั้นๆ กรุณาแจ้งมาทาง [email protected] ทางเราจะทำการตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลต่างๆภายใน 14 วันทำการ โดยข้อมูลทุกอย่างจะถูกเก็บรักษาไว้อย่างปลอดภัย ถ้าเราไม่ต้องการข้อมูลนั้นๆ แล้ว หรือ ถ้ามีข้อกฎหมายกำหนด เราก็จะทำการทำลายข้อมูลทุกอย่าง
เราอาจจะเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของท่านแกบุคคลอื่น หากการเปิดเผยนั้นได้กระทำ หรือ บังคับโดยกระบวนการทางกฎหมาย
เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของท่านกับกลุ่มลูกค้าของเราบางกลุ่มเพื่อสำหรับการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ในส่วนที่คุณได้ให้รายละเอียดกับเราไว้ แต่ทั้งนี้ ข้อมูลทุกอย่างก็จะขึ้นอยู่กับนโยบายความเป็นส่วนตัวและการเข้าถึง โดยเราจะคำนึงถึงความเป็นส่วนตัวและการอนุญาตจากคุณ
เราเก็บข้อมูลส่วนตัวของคุณไว้จากการที่คุณได้เข้ามาใช้บริการกับทางเว็บไซต์ และ ได้กรอกแบบสอบถามและยินยอมให้ข้อมูลดังกล่าวแก่เราเท่านั้น โดยข้อมูลส่วนตัวดังกล่าวจะถูกเก็บไว้ที่บริษัทสำนักงานใหญ่ของเรา ซึ่งตั้งอยู่ที่ ประเทศสิงคโปร์ และ กลุ่มสหภาพยุโรป และ กลุ่มบริษัทย่อยในเครือข่ายของเรา ระบบของเรานั้นเป็นระบบปฎิบัติการที่ทันสมัยและปลอดภัยที่สุดสำหรับการเก็บข้อมูลต่างๆเป็นความลับ และ เพื่อนโยบายความเป็นส่วนตัวและการเข้าถึงของประเทศไทย ทางเราจะไม่รับผิดชอบต่อการเผยแพร่ข้อมูลเนื่องจากเกิดข้อผิดพลาดระหว่างการส่งหรือเนื่องจากการเข้าถึงของบุคคลที่สามที่ไม่ได้รับอนุญาต ข้อมูลส่วนตัวที่คุณได้ให้ไว้กับทางเราบางส่วนอาจจะถูกเก็บไว้ที่ประเทศไทย ซึ่งเราจะทำการตรวจสอบระบบการรักษาความปลอดภัย เพื่อนโยบายความเป็นส่วนตัวและการเข้าถึง ซึ่งคุณได้ตกลงที่จะเปิดเผยฐานข้อมูลดังกล่าวนั้น
xlWin สร้างสรรค์งานเพื่อให้แน่ใจว่า ข้อมูลส่วนตัวทุกอย่างที่คุณได้ไว้วางใจและมอบให้เราเก็บไว้นั้นจะถูกเก็บรักษาโดยปลอดภัยที่สุดโดยไม่ให้สูญหาย หรือ รั่วไหล ไปถึงบุคคลที่สามผู้ไม่ได้รับอนุญาต xlWin จะเก็บข้อมูลอิเล็กทรอนิคส์ส่วนตัวนี้ไว้อย่างปลอดภัย หากเกิดการเปลี่ยนแปลงของนโยบายข้อมูลความเป็นส่วนตัวใดๆนั้น เราจะลงประกาศไปที่หน้าเว็บไซต์ของเรา
©2023, xlWin